Η κατηγοριοποίηση των βιβλίων ανά ηλικία δεν είναι απόλυτη. Διευκολύνει την διαδικασία αναζήτησης καθώς η γκάμα των λογοτεχνημάτων είναι πολλή μεγάλη.

Κάθε αναγνώστης -μικρός η μεγάλος μπορεί να επιλέγει βιβλία σύμφωνα με τα δικά του ενδιαφέροντα και την προσωπική του εμπειρία.