Ο κατασκευαστής του κάθε παιχνιδού προτείνει κάποιο ηλικιακό εύρος στο οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Το ηλικιακό όριο αυτό δεν είναι απόλυτο, εξαρτάται πάντα από τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες του κάθε παίκτη!